Friday, April 15, 2016

"Türkiye'ye Hoş Geldin" Türk Tabipler Birliği'nde / "Welcome To Turkey" in Turkish Medical Association


               


Türkiye'ye Hoş Geldin video-portreleri
Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu
tarafından organize edilen
“Türkiye’deki Sığınmacılar;
Göç Sağlık ve Hukuki Durumları”
başlıklı panelde..