Tuesday, April 9, 2013

tuz su un türkçe altyazılı

 

tuz su un, 
şimdi de türkçe altyazılı olarak internette.
pikete: [pɪ-kɛ-te] bir grup insanın talepleri icin
yol kesmesi eylemine verilen ad.

90'lar arjantin'ininin politik atmosferinde büyük kitlelerin eylem biçimi olarak ortaya çıkan pikete; genelde işsizlerden müteşekkil piketeros hareketi ile anılmaya başlanır. piketeros, ana-akım medyada, yoğunlukla, maskeleri ve ellerindeki sopalarıyla, şiddet yanlısı erkekler olarak temsil edilir. tuz, su, un; bu baskın temsil içinde adı neredeyse hiç geçmeyen ve hareketin %70'ini oluşturan kadınlara, ctd: anibal verón aşevlerine bir ziyarettir.

Thursday, April 4, 2013

işte böyle, mimarlar odası belgesel sinema kulübü 'nde

işte böyle
mimarlar odası belgesel sinema kulübü 
film gösterimi - "festivallerden seçki" kapsamında, 
05 Nisan 2013 18:30'da
mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi, karaköy binasında.