Thursday, March 10, 2016

"Türkiye'ye Hoş Geldin" Gedik'te / "Welcome To Turkey" in Gedik University

Türkiye'ye Hoş Geldin
Maisa Alhafez ve Gulnar Hajo ve ile beraber
Gedik Üniversitesi tarafından organize edilen
“Göç ve Kadın” başlıklı paneldeydi.. 

Welcome to Turkey video-portraits
were in “Migration and Woman” panel
with Maisa Alhafez and Gulnar Hajo
organised by Gedik University.