Friday, February 22, 2013

çevre filmleri fest./environmental film fest, paris


işte böyle,
 22 şubat ve 23 şubatta çevre filmleri kapsamında paris'te, cinema de cineastes'de. 

damn the dams
is in cinema des cineastes, in paris on feb 22 and 23.