Tuesday, December 6, 2011

hangi insan hakları ff / which human rights f.f.

tuz su un 
7 aralık 2012, 17:00'de tütün deposu'nda
water salt flour
is in tütün deposu on december 7th, 2012, at 5pm